Tilbage

Reglerne for en gyldig recept

Den 1. januar 2019 ændredes ”bekendtgørelsen om recepter og dosisdispensering af lægemidler”.

Recepter på humane lægemidler skal som udgangspunkt altid udstedes elektronisk i FMK. (Fælles Medicin Kort).

Find dine recepter her

Kun i særlige tilfælde kan der afviges fra dette.Lægens oprettelse af recepter kan ske via FMK-onlineReglerne betyder at ALLE ordinationer på papir,-telefon-, eller telefaxrecepter på følgende lægemidler altid afvises:

  • Lægemidler, der skal dosisdispenseres
  • Lægemidler, der er underkastet særlig overvågning (Præparater indeholdende narko)
  • Lægemidler til brug i praksis

Der dispenseres dog fra kravet om ordination via FMK i følgende tilfælde:

  • Anvisning af såkaldte magistrelle lægemidler til brug i praksis, hvor lægemidlerne ikke indgår i Sundhedsdatastyrelsens stamdatasæt over magistrelle lægemidler
  • Anvisning af lægemidler på udleveringstilladelse til brug i praksis
  • Anvisning til personer uden CPR-nummer (i praksis altså ”ikke danske statsborgere”) af magistrelle læge-midler hvor lægemidlerne ikke indgår i Sundhedsdatastyrelsens stamdatasæt over magistrelle lægemidler og ved anvisning af lægemidler på udleveringstilladelse

I disse tilfælde kan fortsat ordineres ved hjælp af papirrecept, telefonrecept eller telefaxrecept.

Gule flergangsrecepter udstedt før 1. oktober 2017 til flere udleveringer er fortsat gyldige og kan ekspederes, indtil de er brugt. Papirrecepter udstedt fra 1. oktober 2017 må kun ekspederes en gang, også selvom kunden måtte ønske en mindre portion.

De såkaldte magistrelle lægemidler skal ordineres elektronisk pr. 1. januar 2019. En gruppe magistrelle lægemidler får et varenummer til brug ved ordinationen. Varenummeret er generisk hos udsteder, og apoteket takserer fortsat på det specifikke varenummer for den valgte producent.

Tandlæger er fra d. 1. januar 2019 ligeledes omfattet af de generelle regler om elektronisk ordination via FMK. Papirrecepter fra tandlæger udstedt før d. 1. januar 2019 kan anvendes til de er opbrugt eller udløbet.

Dyrlægerecepter kan fortsat udstedes på papir eller via telefon. Hvis dyrlægerecepter fremsendes pr.mail til apoteket skal dette ske via sikker, krypteret mail.  Dette forudsætter i praksis anvendelse af en krypteringsnøgle, der er kendt af både apoteket og dyrlægen.


DinApoteker.dk August 2020  

chat

Chat med en apoteker

Du chatter med en farmaceut eller en farmakonom, for at sikre du får god vejledning

Velkommen til dinApoteker.dk's chat

Vi kan svare på spørgsmål til sundhed, sygdom og dinApoteker.dk's produkter. Vi kan også henvise til de lokale apoteker, der bruger dinApoteker.dk.

Samtykkeerklæring

Du kan i øvrigt læse om behandlingen af dine personoplysninger i vores handelsbetingelser.