Tilbage

Medicintilskud

Du har mulighed for at få tilskud til den medicin, du køber på apoteket. Du kan få tilskud fra både sygesikringen og kommunen. Læs artiklerne her, hvis du er i tvivl om reglerne.

Det er Lægemiddelstyrelsen, der beslutter, hvilken medicin sygesikringen giver tilskud til. Sygesikringen giver tilskud til mange typer medicin (generelt tilskud), men der findes også medicin, som kun er tilskudsberettiget i særlige tilfælde. I nogle tilfælde er det tilstrækkeligt, at recepten er påtegnet "Tilskud" (klausuleret tilskud). I andre tilfælde skal din læge søge Lægemiddelstyrelsen om et individuelt tilskud, hvis du skal have tilskud.

Tilskuddets størrelse afhænger af dine samlede årlige udgifter til tilskudsberettiget medicin, før tilskuddet er trukket fra. Jo større udgifter inden for en periode på 1 år, jo større bliver din tilskudsprocent. Tilskudsprocenten afhænger af, om du er over eller under 18 år gammel ved starten af din tilskudsperiode.

Hvad er CTR-systemet

Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin på et apotek, indberetter apoteket købet til et Det Centrale Tilskudsregister (CTR). Beløbet, som indberettes, er prisen på medicinen, inden tilskuddet er trukket fra. Tilskuddet gives på baggrund af din aktuelle saldo i CTR. CTR indeholder ikke oplysninger om, hvilken medicin du har købt.

Skemaet nedenfor viser, hvordan tilskuddet til medicin afhænger af hvad ens årlige udgift er på medicin. Det gælder dog kun for tilskudsberettiget medicin. (grænserne reguleres 1 gang årligt, 1. januar) Skemaet gælder således i 2022.

Tilskudsgrænser - VoksneTilskudsprocent
0 – 1.020 kr.0%
1.020 – 1.705 kr.50%
1.705 – 3.700 kr.75%
3.700 – 20.091 kr.85%
Over 20.091 kr. Egenbetalingsloft: 4.320 kr.100%


Tilskudsgrænser - Børn Tilskudsprocent
0 – 1.020 kr.60%
1.020 – 1.705 kr.60 pct.
1.705– 3.700 kr.75 pct.
3.700 – 24.628 kr.85 pct.  
Over 24.628 kr. Egenbetalingsloft: 4.320 kr.100 pct.
Kronikertilskud

Hvis man har store udgifter til medicin, kan man være berettiget til et kronikertilskud. Et kronikertilskud betyder, at der lægges et max på, hvad man selv betaler af sin tilskudsberettigede medicin. Når man selv har betalt 4.270 kr., svarer dette til, at ens ctr-saldo er på på 19.851 kr. for voksne over 18 år og for børn og unge under 18 år er beløbet 24.431 kr.  Når beløbet er nået, får man 100 % tilskud til køb af tilskudsberettigetmedicin, forudsat at man altid køber den billigste medicin. Tidligere skulle lægen søge Sundhedsstyrelsen om en kronikerbevilling til sin patient, men fra 1. januar 2016 bliver berettigede borgere automatisk tildelt kronikertilskud på apoteket.

Henstandsordning
Med en henstandsordning så undgår du store medicinudgifter i starten af dit tilskudsår. Ved henstandsordninger betales hver måned en tolvtedel af egenbetalingsloftet. Den månedlige rate for 2021 udgør 356 kr. Spørg på dit lokale apotek, hvis du vil høre mere om dine muligheder for en henstandsordning.

Andre tilskud

Enkelttilskud
særlige tilfælde kan Sundhedsstyrelsen bestemme, at der ydes tilskud til køb af medicin, der ordineres til en bestemt patient, uanset at medicinen ikke tilhører gruppen af tilskudsberettiget medicin. I sådanne tilfælde kan den behandlende læge ansøge Sundhedsstyrelsen om enkelttilskud til sin patient. Når der er bevilget enkelttilskud til et bestemt lægemiddel, betragtes det som et tilskudsberettiget lægemiddel.

Forhøjet tilskud
Ganske få mennesker kan være allergiske overfor eksempelvis et farvestof i en bestemt slags medicin. I sådanne tilfælde kan lægen søge Sundhedsstyrelsen om forhøjet tilskud til en anden og dyrere medicin.

Tilskud til døende
Sundhedsstyrelsen kan efter ansøgning fra den behandlende læge tildele en døende, som vælger at tilbringe sin sidste tid i eget hjem eller på hospice, 100 pct. tilskud til den medicin, som lægen har udskrevet på recept. Tilskuddet ydes, uanset om den pågældende medicin er tilskudsberettiget eller ej.

Andre medicintilskud
Kommunerne kan endvidere i medfør af sociallovgivningens regler yde tilskud til betaling af udgifter til medicin til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige, til personer i økonomisk trang eller til handicappede, som bor i eget hjem. Ansøgning sker til bopælskommunen.

Køb medicin her

Læs vores artikler om sygdomme og symptomer her

DinApoteker. Januar 2022

chat

Chat med en apoteker

Du chatter med en farmaceut eller en farmakonom, for at sikre du får god vejledning

Velkommen til dinApoteker.dk's chat

Vi kan svare på spørgsmål til sundhed, sygdom og dinApoteker.dk's produkter. Vi kan også henvise til de lokale apoteker, der bruger dinApoteker.dk.

Samtykkeerklæring

Du kan i øvrigt læse om behandlingen af dine personoplysninger i vores handelsbetingelser.