Tilbage
Tilpas udvalg

Mineraler og vitaminer

På DinApoteker.dk har du adgang til apotekets håndkøbssortiment indeholdende vitaminer, metaller, salte og mineraler.
Du bør læse brugsanvisningen og følge de gode råd. Du kan også finde mange andre vitaminer og mineraler under kategorien "Vitaminer og helse".
Disse er blot ikke (juridisk) registrerede af myndighederne som håndkøbslægemidler.
Har patienten en bevilling, der dækker "lægemidler" kan der være en økonomisk fordel for patienten ved at anvende disse.

16 Produkter
Sorter efter:
På denne side finder du de vitaminer og mineralpræparater, der er godkendte efter reglerne for godkendelse af "Rigtige lægemidler".
Du kan se de forskellige regler for myndighedernes godkendelse herunder.

Lægemidler, Stærke vitaminer og mineraler, Naturlægemidler og Kosttilskud

Her kan du se, hvilke forskelle, der er på de forskellige typer eller grupper, som de forskellige produkter er klassificeret under rent lovgivningsmæssigt.

”Rigtige lægemidler”

Alle lægemidler skal være godkendt af Lægemiddelstyrelsen eller Europa-Kommissionen, før de må sælges i Danmark. For at få et lægemiddel tilladt, skal producenten eller importøren søge om markedsføringstilladelse hos myndighederne.

Ansøgning

Hvis man søger om godkendelse af et lægemiddel, skal ansøgningen indeholde dokumentation, det vil med andre ord sige:
1. Der er dokumentation for lægemidlets virkning
2. Der er dokumentation for at lægemidlet er sikkert
3. Der er dokumentation for lægemidlets kvalitet.
Hvis lægemidlet bliver godkendt, får virksomheden godkendelsen i form af en markedsføringstilladelse.

Produktresumé og indlægsseddel

Produktresuméet skal indeholder en beskrivelse af de vigtigste oplysninger om lægemidlet. Herunder
; 1. Beskrivelse af lægemidlets virkning
2. Hvilke bivirkninger er der observeret under de kliniske afprøvninger 3. Hvilke relevante advarsler er der
4. Hvordan bør lægemidlet doseres 5. Hvilke indholdsstoffer indeholder lægemidlet etc.
Produktresuméet danner grundlag for indlægsseddel, som virksomheden skal lave og lægge i lægemiddelpakningen.

Tilbagekaldelse af en godkendelse

Lægemiddelstyrelsen kan under særlige omstændigheder tilbagekalde en allerede givet godkendelse.Det kan eksempelvis være i tilfælde, hvor der viser sig et misforhold mellem lægemidlets virkning og bivirkninger.

Stærke vitaminer og mineraler

Stærke vitaminer og mineraler er betegnelsen for en gruppe lægemidler i doseret form, hvis aktive indholdsstoffer udelukkende er vitaminer og/eller mineraler, og hvor indholdet af vitaminer og mineraler er væsentligt højere end det normale døgnbehov hos voksne mennesker. (Defineret i lovgivningen)
Stærke vitamin- og mineralpræparater må kun sælges i Danmark som lægemidler, hvis de er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Ved godkendelsen får hvert produkt et nummer (MT nummer), der skal stå på etiketten.
Der stilles samme krav til fremstilling, kvalitet og dokumentation for sikkerhed, som til naturlægemidler. Stærke vitamin- og mineralpræparater kan kun godkendes til at forebygge og behandle såkaldte mangeltilstande.

Naturlægemidler

Naturlægemidler indeholder naturligt forekommende stoffer i koncentrationer, der ikke er væsentligt større end dem, hvori de forekommer i naturen.
Naturlægemidler er typisk fremstillet ud fra planteekstrakter eller pulveriserede plantedele, og naturlægemidler er kun til indtagelse gennem munden, til brug på huden eller til lokalt brug på slimhinder.
Alle naturlægemidler er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.
Der stilles fremstillingen, til kvaliteten, til sikkerheden og til virkningen af produktet. Virksomheder, der fremstiller naturlægemidler skal have en tilladelse af myndighederne.
chat

Chat med en apoteker

Du chatter med en farmaceut eller en farmakonom, for at sikre du får god vejledning

Velkommen til dinApoteker.dk's chat

Vi kan svare på spørgsmål til sundhed, sygdom og dinApoteker.dk's produkter. Vi kan også henvise til de lokale apoteker, der bruger dinApoteker.dk.

Samtykkeerklæring

Du kan i øvrigt læse om behandlingen af dine personoplysninger i vores handelsbetingelser.