Tilbage

Trafikfarlig medicin

Alle ved, at alkohol påvirker evnen til at køre bil.
​​​​​​​Men er du også opmærksom på, at visse typer medicin kan virke sløvende og berusende som alkohol?

Trafikfarlige lægemidler sløver dine sanser og nedsætter din reaktionsevne betydeligt - specielt i starten af behandlingen. Det er ikke sikkert, at du mærker det, men risikoen for, at du som bilist bliver involveret i et trafikuheld er i denne periode op til 3 gange større end normalt.

Udenlandske undersøgelser viser, at beroligende medicin af benzodiazepin-typen (dvs. nerve- og sovemedicin) virker mest sløvende de første 14 dage. Påvirkningen svarer til, at du kører bil med en alkoholpromille på 0,5- 1,0. Derfor bør du ikke køre bil de første par uger af behandlingen. Efter de første 2 uger kan du stadig føle dig påvirket af medicinen, og hvis du er træt, har synsforstyrrelser eller koncentrationsbesvær, bør du ikke sætte sig bag rattet.

Det er forskelligt fra person til person, hvor påvirket man bliver af medicinen. Samtidig er det forskelligt fra lægemiddel til lægemiddel, hvor længe denne virkning varer ved. Uanset om der er tale om medicin, som skal bruges i kort eller i lang tid, bør du spørge din læge eller på apoteket, hvordan medicinen virker, og om den kan give problemer ved bilkørsel. Læs også altid informationen, som følger med medicinen. Den fortæller om medicinens bivirkninger, og om hvordan den virker sammen med anden medicin.

Hvilken medicin virker sløvende?

Lægemidler, som kan virke sløvende eller berusende, er i de nordiske lande mærket med en røde advarselstrekant på emballagen. Den betyder, at medicinen er trafikfarlig og kan nedsætte evnen til at køre bil og andre motorkøretøjer. Advarslen gælder også arbejde med farlige maskiner og andet risikofyld arbejde. En tilsvarende mærkning findes ikke i EU. Her gøres opmærksom på trafikfarligheden i indlægsedlen.

Følgende lægemidler kan være trafikfarlige:

 • Sovemedicin
 • Nervemedicin
 • Epilepsimedicin
 • Midler mod transportsyge
 • Nogle midler mod høfeber/allergi/overfølsomhed
 • Nogle hostemidler
 • Nogle stærke midler mod smerter
 • Muskelafslappende lægemidler.

Hvis du drikker alkohol, mens du tager trafikfarlig medicin, forstærkes medicinens sløvende virkning på sanserne. Derfor vil selv små mængder alkohol sammen med medicinen gøre dig til en fare for dig selv og andre som bilist. Indtager du flere forskellige lægemidler mærket med en rød advarselstrekant samtidig, forstærkes den sløvende virkning også.

Nogle lægemidler er mærket som trafikfarlige, fordi de indeholder over 10 % alkohol (fx hostesaft) og derfor virker berusende i sig selv.

Selvom et lægemiddel ikke er mærket med den røde advarselstrekant, kan de alligevel være trafikfarlige. Bivirkninger som fx kvalme, svimmelhed og tågesyn kan også påvirke din bilkørsel.

Det er derfor vigtigt, altid at være opmærksom på, hvordan du føler dig på virket af din medicin. Her er nogle eksempler:

 • Øjendråber, der indeholder stoffer som udvider pupillen kan virke generende på synet
 • Lægemidler mod forhøjet blodtryk, kan give svimmelhed, utilpashed og dermed nedsat reaktionsevne.
 • Indirekte kan insulin og tabletter mod sukkersyge være årsag til nedsat reaktionsevne Hvis du tager for meget medicin, kan dit blodsukker blive for lavt, og du kan blive svimmel og utilpas, med nedsat reaktionsevne som resultat
 • Midler mod høfeber og allergi kan påvirke din reaktionsevne. Her er det også vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan du har det, da høfeber i sig selv kan være medvirkende årsag til træthed og dermed nedsat reaktionsevne
 • Midler som anvendes mod tør hoste. De virker i centralnervesystemet og kan på den måde virke sløvende
 • Midler mod depression eller andre psykiske lidelser
 • Flere naturlægemidler kan virke sløvende og dermed påvirke reaktionsevnen. Det er især naturlægemidler, som indeholder valeriane (baldrian),du skal være opmærksom på.
Hvad siger loven?

Ifølge Færdselslovens §54 er det forbudt at køre bil eller andre motorkøretøjer, hvis man på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde.Der er ingen faste grænse for, hvor meget trafikfarlig medicin, man må have i blodet, når man sætter sig bag rattet. Men man kan blive dømt efter Færdselsloven, hvis man er så påvirket af sin medicin, at det påvirker kørslen.

Gode råd:
 • Vær altid opmærksom på, om der er en rød advarselstrekant på emballagen af det lægemiddel, du tager
 • Lær din medicin at kende - tag hensyn til dens virkning, når du begiver dig ud i trafikken
 • Find ud af, hvordan du reagerer på de lægemidler, du indtager, før du begiver dig ud i trafikken
 • Bland aldrig alkohol med trafikfarlig medicinFår du nerve- eller sovemedicin, bør du lade bilen stå de første 14 dage af behandlingen
 • Kørsel i medicinpåvirket tilstand er strafbart
 • Hvis du er i tvivl, så spørg på apoteket eller hos din læge.

Kilde: Apoteket.dk

DinApoteker.dk Juni 2021

chat

Chat med en apoteker

Du chatter med en farmaceut eller en farmakonom, for at sikre du får god vejledning

Velkommen til dinApoteker.dk's chat

Vi kan svare på spørgsmål til sundhed, sygdom og dinApoteker.dk's produkter. Vi kan også henvise til de lokale apoteker, der bruger dinApoteker.dk.

Samtykkeerklæring

Du kan i øvrigt læse om behandlingen af dine personoplysninger i vores handelsbetingelser.