Tilbage

NICOTINELL LAKRIDS 4 MG 24 STK

Nicotinell Lakrids 4 mg 24 stk

Til rygestop

Varen er på lager
Varenummer: 125038
Styrke: 4,0 mg
Indhold: 24 stk.tyggegummi
Enhedspris: 2,59 kr / stk
62,25 kr
Populære leveringsmetoder:
 • Levering til privat adresse eller arbejdsplads
 • Levering til pakkeboks/ pakkeshop
Ingen returret på lægemidler
Se alle produkter fra Nicotinell
Beskrivelse

Virksomme stoffer

Nicotin

Anvendelse

Nicotinell® er et middel til hjælp ved rygeophør.

Nicotinell® anvendes som hjælpemiddel i forbindelse med tobaksafvænning og rygereduktion, idet nicotin optages i blodbanen.

Doseringsforslag

Findes som mundhulespray, sugetabletter, tyggegummi og depotplastre.

Kan bruges til voksne og unge over 15 år.

Mundhulespray

 • Rygeophør: 1-2, evt 3 pust ved rygetrang i 6 uger, herefter nedtrapning over yderligere 6 uger.
 • Rygereduktion:
  • Kan anvendes mellem de perioder, hvor man ryger, for at forlænge de rygefrie perioder.
  • Der anvendes 1-2 pust ad gangen (svarende til en cigaret).
  • Forsøg på rygeophør bør foretages så snart man sig klar og senest 12 uger efter behandlingsstart.
  • Professionel rådgivning bør opsøges hvis rygereduktion ikke er opnået efter 6 uger.
 • Regelmæssig anvendelse af mundhulespray i mere end 6 måneder anbefales ikke.

Sugetabletter

 • Ved forbrug på over 20 cigaretter om dagen anvendes sugetabletter med 2 mg nicotin, ved lavere forbrug anvendes sugetabletter med 1 mg nicotin.
 • 1 sugetablet ved rygetrang. Højst 15 sugetabletter i døgnet i 8 uger, derefter aftrapning. Behandlingen bør afsluttes, når forbruget er nedsat til 1-2 stk. i døgnet.
 • Sugetabletten flyttes løbende fra én side af munden til den anden, hvilket gentages, indtil den er opløst.
 • Bemærk:
  • Sugetabletterne må ikke tygges eller synkes. Mad og drikke må ikke indtages samtidig.
  • Mulig risiko for kvælningsfare ved fx synkeproblemer.

Tyggegummi

 • Ved et forbrug på over 20 cigaretter om dagen anvendes tyggegummi med 4 mg nicotin, ellers anvendes tyggegummi med 2 mg.
 • De første 4-6 uger. 1 stk. tyggegummi hver time. Ved rygetrang kan der suppleres med flere stykker - op til højst 25 stk. i døgnet.
 • Efter 6 uger. 1 stk. tyggegummi hver anden time. Aftrapning bør ske over nogle uger og man slutter, når man er nede på 1-2 styk. tyggegummi i døgnet.
 • Rygereduktion. Kan anvendes for at forlænge røgfrie perioder. Forsøg på rygeophør skal foretages senest efter 6 måneder. Man bør søge professionel rådgivning, hvis man ikke har opnået rygereduktion efter 6 uger eller hvis rygeophør ikke er opnået efter 9 måneder.
 • Brug af nicotintyggegummi i mere end et år anbefales ikke.

Depotplaster

 • 1 depotplaster 21 mg/24 timer i døgnet i 3-4 uger, derefter 1 depotplaster 14 mg/24 timer i døgnet i 3-4 uger og endelig 1 depotplaster 7 mg/24 timer i døgnet i 3-4 uger.
 • Depotplaster kan kombineres med behandling med enten tyggegymmi eller sugetabletter.
 • Bemærk:
  • Ved et forbrug på under 20 cigaretter i døgnet indledes behandlingen dog kun med den mellemste styrke (14 mg/24 timer).
  • Behandlingstiden er højst 6 måneder, men der er ikke set øget effekt af behandlingen ud over 8 uger.
  • Et plaster placeres på et hårfrit, tørt område. Plastret skiftes 1 gang i døgnet.
  • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.

Kombinationsbehandling

Depotplaster kan kombineres med enten tyggegummi, sugetabletter eller mundhulespray.

Behandling med depotplaster indledes som beskrevet ovenfor, men suppleret med tyggegummi (2 mg), sugetabletter eller mundhulespray.

Normalt anvendes enten:

 • 5-6 stk. tyggegummi/sugetabletter i døgnet.
  Eller
 • 1-2 pust mundhulespray hver ½-1. time

Efter 8 uger nedtrappes først dosis af enten depotplaster eller tyggegummi/sugetabletter/mundhulespray. Herefter nedtrappes den resterende behandling. Maksimal samlet behandlingstid 12 måneder.

Bør ikke anvendes

Sugetabletterne indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. Midlet må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes).

Særlige advarsler

 • Forsigtighed ved alvorlige hjerte-karlidelser, øget tendens til kramper, svulst i binyremarven (fæokromocytom) og utilstrækkeligt behandlet forhøjet stofskifte.
 • Øget blodsukkerkontrol anbefales ved diabetes ved overgang fra rygning til anvendelse af nicotinpræparater.
 • Symptomerne ved betændelse i spiserøret eller mavesår kan forværres.
 • Man bør ikke ryge under behandlingen.
 • I forbindelse med rygeophør kan der ses en vægtstigning på 3-5 kg efter 1 år på grund af fald i stofskiftet.
 • De brugte plastre indeholder stadig nicotin og skal kasseres på en måde, så de er uden for børns rækkevidde.
 • Mundhulespray. Alkoholindhold: Mundhulespray indeholder en mindre mængde alkohol (100 mg/ml).

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-45 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever pga. øget risiko for bivirkninger.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Risikoen ved behandling må afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Anvendes efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt anbefaler man ikke brug af nicotinprodukter, når man ammer. Risikoen ved behandling må dog afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Påvirkningen af barnet vil sandsynligvis være størst ved rygning. Vælger du at bruge et nicotinprodukt, bør du ikke bruge plaster, og der bør gå længst mulig tid (mindst 3 timer) mellem indtaget af nicotin og amningen.

Læs mere om ammende og medicin.

Bloddonor

Må tappes.

Læs mere om bloddonorer og medicin.

Alkohol

Alkohol og Nicotinell® påvirker ikke hinanden.

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Virkning

 • Virker ved at mindske abstinenssymptomerne ved rygeophør.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 2 timer.

Holdbarhed og opbevaring

Depotplastre

 • Matriksen indeholder et reservoir med nicotin tilsat et viskositetsforøgende middel.
 • Plastrene er cirkulære med et absorptionsareal på henholdsvis 7 cm2, 14 cm2 og 21 cm2.
 • Diameter henholdsvis 3,6 cm, 5,1 cm og 6,2 cm.
 • Plastrets yderside består af et vandtæt beskyttelseslag.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Håndtering af kapsler og tabletter

sugetabletter 1 mg Haleon Denmark kærv: ikke oplyst
sugetabletter 2 mg Haleon Denmark kærv: ikke oplyst

Mad og drikke

Kan tages umiddelbart før eller efter mad eller helt forskudt af mad

Knusning/åbning

Må ikke knuses

Administration

Må ikke synkes hele
Lægges i mundhulen
Må ikke tygges
Bevæges fra side til side i munden indtil fuldstændig opløsning

Hjælpestoffer

Farve:

Titandioxid (E171) : tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg, tyggegummi 4 mg, tyggegummi 4 mg, tyggegummi 4 mg

Smag:

Acesulfamkalium : mundhulespray 1 mg/pust
Anis : tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg
Eukalyptus : tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg, tyggegummi 4 mg
Lakrids : tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg
Menthol : sugetabletter 1 mg, sugetabletter 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg, tyggegummi 4 mg, tyggegummi 4 mg, tyggegummi 4 mg, mundhulespray 1 mg/pust
Mint : tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg, mundhulespray 1 mg/pust
Pebermynte : sugetabletter 1 mg, sugetabletter 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg
Spearmint : tyggegummi 2 mg
Sucralose : mundhulespray 1 mg/pust
Tutti-frutti : tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg

Andre:

Akryl-co-polymer : depotplastre 7 mg/24 timer, depotplastre 14 mg/24 timer, depotplastre 21 mg/24 timer
Aspartam (E951) : sugetabletter 1 mg, sugetabletter 2 mg
Ethanol : mundhulespray 1 mg/pust
Eudragit : depotplastre 7 mg/24 timer, depotplastre 14 mg/24 timer, depotplastre 21 mg/24 timer
Glycerol (E422) : mundhulespray 1 mg/pust
Glycin : mundhulespray 1 mg/pust
Kokos : depotplastre 7 mg/24 timer, depotplastre 14 mg/24 timer, depotplastre 21 mg/24 timer
Natriumhydrogencarbonat : mundhulespray 1 mg/pust
Natriumhydroxid (E524) : mundhulespray 1 mg/pust
Poloxamer 407 : mundhulespray 1 mg/pust
Propylenglycol : mundhulespray 1 mg/pust
Renset vand : mundhulespray 1 mg/pust

Firma

Haleon Denmark.

Du bør altid læse oplysninger i indlægssedlen.
chat

Chat med en apoteker

Du chatter med en farmaceut eller en farmakonom, for at sikre du får god vejledning

Velkommen til dinApoteker.dk's chat

Vi kan svare på spørgsmål til sundhed, sygdom og dinApoteker.dk's produkter. Vi kan også henvise til de lokale apoteker, der bruger dinApoteker.dk.

Samtykkeerklæring

Du kan i øvrigt læse om behandlingen af dine personoplysninger i vores handelsbetingelser.