Tilbage

NICORETTE FRESHMINT 4 MG 30 STK

Nicorette Freshmint 4 mg 30 stk

Til rygestop

Varen er på lager
Varenummer: 016589
Styrke: 4,0 mg
Indhold: 30 stk. tyggegummi
Enhedspris: 2,43 kr / stk
72,95 kr
Populære leveringsmetoder:
 • Levering til privat adresse eller arbejdsplads
 • Levering til pakkeboks/ pakkeshop
Ingen returret på lægemidler
Se alle produkter fra Nicorette
Beskrivelse

Virksomme stoffer

Nicotin

Anvendelse

Nicorette® er et middel til hjælp ved rygeophør.

Nicorette® anvendes som hjælpemiddel i forbindelse med tobaksafvænning og rygereduktion, idet nicotin optages i blodbanen.

Doseringsforslag

Findes som mundhulespray, resoribletter, sugetabletter, tyggegummi, depotplastre, næsespray og inhalator.

Kan bruges til voksne og unge over 15 år.

Mundhulespray

 • Rygeophør: 1-2, evt 3 pust ved rygetrang i 6 uger, herefter nedtrapning over yderligere 6 uger.
 • Rygereduktion:
  • Kan anvendes mellem de perioder, hvor man ryger, for at forlænge de rygefrie perioder.
  • Der anvendes 1-2 pust ad gangen (svarende til en cigaret).
  • Forsøg på rygeophør bør foretages så snart man sig klar og senest 12 uger efter behandlingsstart.
  • Professionel rådgivning bør opsøges hvis rygereduktion ikke er opnået efter 6 uger.
 • Regelmæssig anvendelse af mundhulespray i mere end 6 måneder anbefales ikke.

Resoribletter

Sædvanligvis anbringes 1-2 resoribletter under tungen hver time, højst 40 stk. i døgnet i 8 uger, derefter aftrappes behandlingen over nogle uger.

Sugetabletter

 • 1 sugetablet ved rygetrang. Højst 15 sugetabletter i døgnet i 8 uger, derefter aftrapning. Behandlingen bør afsluttes, når forbruget er nedsat til 1-2 stk. i døgnet.
 • Sugetabletten flyttes løbende fra én side af munden til den anden, hvilket gentages, indtil den er opløst.
 • Bemærk:
  • Sugetabletterne må ikke tygges eller synkes. Mad og drikke må ikke indtages samtidig.
  • Mulig risiko for kvælningsfare ved fx synkeproblemer.


Tyggegummi

 • Ved et forbrug på over 20 cigaretter om dagen anvendes tyggegummi med 4 mg nicotin, ellers anvendes tyggegummi med 2 mg.
 • De første 4-6 uger. 1 stk. tyggegummi hver time. Ved rygetrang kan der suppleres med flere stykker - op til højst 25 stk. i døgnet.
 • Efter 6 uger. 1 stk. tyggegummi hver anden time. Aftrapning bør ske over nogle uger og man slutter, når man er nede på 1-2 styk. tyggegummi i døgnet.
 • Rygereduktion. Kan anvendes for at forlænge røgfrie perioder. Forsøg på rygeophør skal foretages senest efter 6 måneder. Man bør søge professionel rådgivning, hvis man ikke har opnået rygereduktion efter 6 uger eller hvis rygeophør ikke er opnået efter 9 måneder.
 • Brug af nicotintyggegummi i mere end et år anbefales ikke.


Nicorette® Invisi, depotplaster

 • Personer, som ryger mere end 20 cigaretter/dag. 1 depotplaster 25 mg/16 timer i døgnet i 8 uger, derefter 1 depotplaster 15 mg/16 timer i døgnet i 2 uger og endelig 1 depotplaster 10 mg/16 timer i døgnet i 2 uger.
 • Perosner, som ryger mindre end 20 cigaretter/dag. 1 depotplaster 15 mg/16 timer i døgnet i 8 uger og derefter 1 depotplaster 10 mg/16 timer i døgnet i 4 uger. Depotplaster kan kombineres med behandling med enten tyggegymmi eller sugetabletter.
 • Bemærk:
  • Behandlingstiden for Nicorette® Invisi depotplaster er normalt højst 6 måneder, men der er ikke set øget effekt af behandling ud over 8 uger.
  • Et depotplaster placeres på et hårfrit, tørt område om morgenen og fjernes om aftenen.
  • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.

Næsespray

1 pust i hvert næsebor ved rygetrang, dog højst 4 pust i timen. Den anbefalede behandlingsvarighed er 8 uger. Herefter aftrappes behandlingen over nogle uger. Behandlingstiden over 6 måneder anbefales ikke.


Inhalator

 • Enten dybe inhalationer eller konstant sugen i inhalatoren i 20-30 minutter.
 • Der anvendes 6-12 inhalatorer i døgnet i 8 uger, derefter aftrappes behandlingen over nogle uger.


Næsespray

1 pust i hvert næsebor ved rygetrang, dog højst 6 pust i timen og højst 80 pust i døgnet. Efter ca. 3 måneder aftrappes behandlingen over 6-8 uger. Behandlingstiden er normalt højst 6 måneder.

Kombinationsbehandling

Depotplaster kan kombineres med enten tyggegummi, resoribletter, sugetabletter, mundhulespray eller inhalator.

Behandling med depotplaster indledes som beskrevet ovenfor, men suppleret med tyggegummi (2 mg), resoribletter, sugetabletter, mundhulespray eller inhalator.

Normalt anvendes enten:

 • 5-6 stk. tyggegummi/resoribletter/sugetabletter i døgnet.
  Eller
 • 1-2 pust mundhulespray hver ½-1. time
  Eller
 • 4-5 dosisbeholdere inhalator i døgnet.

Efter 8 uger nedtrappes først dosis af enten depotplaster eller tyggegummi/resoribletter/sugetabletter/mundhulespray/inhalator. Herefter nedtrappes den resterende behandling. Maksimal samlet behandlingstid 12 måneder.

Bemærk:

Det brugte plaster og inhalatorerne indeholder stadig nicotin. Dette bør der tages hensyn til ved bortskaffelse.

Bør ikke anvendes

Nicorette® Microtab Lemon resoribletter indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. Midlet må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes).

Særlige advarsler

 • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.
 • Forsigtighed ved alvorlige hjerte-karlidelser, øget tendens til kramper, svulst i binyremarven (fæokromocytom) og utilstrækkeligt behandlet forhøjet stofskifte.
 • Øget blodsukkerkontrol anbefales ved diabetes ved overgang fra rygning til anvendelse af nicotinpræparater.
 • Symptomerne ved betændelse i spiserøret eller mavesår kan forværres.
 • Man bør ikke ryge under behandlingen.
 • I forbindelse med rygeophør kan der ses en vægtstigning på 3-5 kg efter 1 år på grund af fald i stofskiftet.
 • Det brugte plaster og inhalatorerne indeholder stadig nicotin og skal kasseres på en måde, så de er uden for børns rækkevidde.
 • Mundhulespray. Alkoholindhold: Mundhulespray indeholder en mindre mængde alkohol, under 0,1 g pr. dosis.

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-45 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever pga. øget risiko for bivirkninger.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Risikoen ved behandling må afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Anvendes efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt anbefaler man ikke brug af nicotinprodukter, når man ammer. Risikoen ved behandling må dog afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Påvirkningen af barnet vil sandsynligvis være størst ved rygning. Vælger du at bruge et nicotinprodukt, bør du ikke bruge plaster, og der bør gå længst mulig tid (mindst 3 timer) mellem indtaget af nicotin og amningen.

Læs mere om ammende og medicin.

Bloddonor

Må tappes.

Læs mere om bloddonorer og medicin.

Alkohol

Alkohol og Nicorette® påvirker ikke hinanden.

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Virkning

 • Virker ved at mindske abstinenssymptomerne ved rygeophør.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 2 timer.

Holdbarhed og opbevaring

Depotplastre

 • Plastrene er rektangulære med et absorptionsareal på henholdsvis 10 cm2, 20 cm2 og 30 cm2.
 • Størrelse henholdsvis 34 x 30 mm, 44 x 45 mm og 60 x 50 mm.
 • Nicotinen er fordelt i en matrix bestående af polyisobutylener.
 • Plastrets yderside består af et vandtæt beskyttelseslag.

Bemærk:

Det brugte plaster og inhalatorerne indeholder stadig aktiv substans. Dette bør der tages hensyn til ved kassationen.

Håndtering af kapsler og tabletter

sublinguale resoribletter 2 mg McNeil Ingen kærv
sugetabletter 2 mg McNeil Ingen kærv
sugetabletter 2 mg McNeil Ingen kærv
sugetabletter 4 mg McNeil Ingen kærv

Mad og drikke

Kan tages umiddelbart før eller efter mad eller helt forskudt af mad

Knusning/åbning

Må ikke knuses

Administration

Må ikke synkes hele
Lægges i mundhulen
Må ikke tygges
Bevæges fra side til side i munden indtil fuldstændig opløsning

Hjælpestoffer

Farve:

Quinolingult (E104) : tyggegummi 4 mg, tyggegummi 4 mg, tyggegummi 4 mg
Titandioxid (E171) : sugetabletter 2 mg, sugetabletter 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg, tyggegummi 4 mg

Konservering:

Methylparahydroxybenzoat (E218) : næsespray, opløsning 500 mikrogram/dosis
Propylparahydroxybenzoat (E216) : næsespray, opløsning 500 mikrogram/dosis

Smag:

Acesulfamkalium : mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis
Blandet frugtsmag : tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg, mundhulespray 1 mg/dosis
Eukalyptus : sugetabletter 2 mg, sugetabletter 4 mg
Menthol : sugetabletter 2 mg, sugetabletter 4 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg, tyggegummi 4 mg, mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis, Inhal.damp imprægneret patron 10 mg
Mint : mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis
Mynte : tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg
Pebermynte : sugetabletter 2 mg, sugetabletter 4 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg, tyggegummi 4 mg
Sucralose : mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis
Tutti-frutti : sugetabletter 2 mg, tyggegummi 2 mg, tyggegummi 4 mg
Wintherfresh : sugetabletter 2 mg, sugetabletter 4 mg, tyggegummi 2 mg

Andre:

Kølende aroma : mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis
Ethanol : mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis
Glycerol (E422) : mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis
Natriumhydrogencarbonat : mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis
Poloxamer 407 : mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis
Polyisobutylen : depotplastre 10 mg/16 timer, depotplastre 15 mg/16 timer, depotplastre 25 mg/16 timer
Propylenglycol : mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis
Renset vand : mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis
Saltsyre (E507) : mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis
Trometamol : mundhulespray 1 mg/dosis, mundhulespray 1 mg/dosis

Firma

McNeil.

Du bør altid læse oplysninger i indlægssedlen.
chat

Chat med en apoteker

Du chatter med en farmaceut eller en farmakonom, for at sikre du får god vejledning

Velkommen til dinApoteker.dk's chat

Vi kan svare på spørgsmål til sundhed, sygdom og dinApoteker.dk's produkter. Vi kan også henvise til de lokale apoteker, der bruger dinApoteker.dk.

Samtykkeerklæring

Du kan i øvrigt læse om behandlingen af dine personoplysninger i vores handelsbetingelser.